REACH: eindelijk een beslissing omtrent autorisatie CrO3

REACH: eindelijk een beslissing omtrent autorisatie CrO3

Op 15 februari 2019 stelde de Europese Commissie strikte voorwaarden aan het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen die worden gebruikt in de auto-, luchtvaart- en medische sector.

Op 15 februari hebben de vertegenwoordigers van de EU-landen in het zogenaamde REACH-commissie ingestemd met de voorstellen van de Commissie om de blootstelling van werknemers aan 2 zeer zorgwekkende chemische stoffen te verminderen, volgens aanbevelingen van ECHA: chroomtrioxide en natriumdichromaat. De Commissie zal de bovengenoemde besluiten de komende weken goedkeuren.

Chroomtrioxide

Vergunningen worden verleend aan Lanxess Deutschland GmbH en anderen (CTAC consortium) voor 6 verschillende toepassingen van chroomtrioxide in een aantal industriesectoren. Deze omvatten de lucht- en ruimtevaart, de automobielindustrie en andere sectoren, die meer dan 1500 locaties en tienduizenden banen beslaat. De autorisatieperiode start vanaf de Sunset date, zijnde 21 september 2017. De 6 toepassingen zijn:

  1. formulering van mengsels: 7 jaar
  2. functionele verchromen: 7 jaar
  3. functionele verchromen met decoratief karakter: 4 jaar
  4. oppervlaktebehandeling in luchtvaart- en ruimtevaarttoepassingen, niet gerelateerd aan functionele verchromen of functioneel verchromen met decoratief karakter: 7 jaar
  5. oppervlaktebehandeling (uitgezonderd passivering van vertind staal (elektrolytisch vertinnen - ETP)) voor toepassingen in de bouw, de automobielsector, de metaalvervaardiging en -afwerking en algemene sectoren van de technische industrie die geen verband houden met functionele verchroming of met een decoratief karakter: 4 jaar
  6. passivering van vertind staal (ETP): 4 jaar

Aangezien deze aanvraag werd gekenmerkt door een aantal tekortkomingen, stelde het REACH-comité voor een vergunning te verlenen voor een minimumperiode en onder strikte voorwaarden.

Voor meer informatie verwijzen we naar 2019-ECbeslissingautorisatieCrO3190215.pdf.

Bronvermelding:

 http://ec.europa.eu/growth/content/reach-commission-imposes-strict-conditions-over-use-hazardous-chemicals-used-automotive_nl

 https://chemicalwatch.com/74499/reach-authorisation-application-rejected-in-eu-first?pa=true