QUALISTEELCOAT & EN 1090:  het wapen voor de toekomst van gecoate staalconstructies

QUALISTEELCOAT & EN 1090: het wapen voor de toekomst van gecoate staalconstructies

Belgische primeur: Metallics van Cauteren is de eerste lakkerij die de conformiteitsverklaring EN 1090 in combinatie met het QUALISTEELCOAT-label behaald heeft

Metaal constructies van belaste onderdelen dienen CE-gemarkeerd te zijn volgens EN 1090-1 en technisch uitgevoerd te worden volgens de EN 1090-2. De fabrikant zal moeten aangeven hoe hij de kwaliteit van het werk van het coatingbedrijf waarborgt. 

Coatingbedrijven die niet in het bezit zijn van een kwaliteitslabel hebben 2 mogelijkheden: ofwel volgen zij de opgelegde eisen of het kwaliteitssysteem van de opdrachtgever. Dit kan dus per opdrachtgever verschillend zijn. Ofwel leggen zij een conformiteitsverklaring voor waarin door een externe certificeringsinstantie wordt aangegeven dat het bedrijf aan de eisen van de EN 1090 voldoet.

Voor lakbedrijven die reeds het QUALISTEELCOAT-label verworven hebben is het slechts een kleine stap om ook de EN 1090-conformiteitsverklaring te behalen. VOM heeft een akkoord met IFO GmbH (Institut für Oberflachentechnik) uit Duitsland, geaccrediteerd om conformiteitsattesten uit te keren, om via controlelabo METALOGIC, de EN 1090 audit uit te voeren.

Belgische primeur:
Metallics van Cauteren is de eerste lakkerij die de conformiteitsverklaring EN 1090 in combinatie met het QUALISTEELCOAT-label behaald heeft.

Op maandag 10 december vieren we deze primeur bij JAVA Coffee in Rotselaar. Deelnemers hebben de mogelijkheid een bezoek te brengen aan controlelabo METALOGIC, kennis te maken met EN 1090 en het kwaliteitslabel QUALISTEELCOAT. Interesse? Kijk hier voor meer informatie.