QUALISTEELCOAT & EN 1090: het wapen voor de toekomst van gecoate staalconstructies

Metaal constructies van belaste onderdelen dienen CE-gemarkeerd te zijn volgens EN 1090-1 en technisch uitgevoerd te worden volgens de EN 1090-2. De fabrikant zal moeten aangeven hoe hij de kwaliteit van het werk van het coatingbedrijf waarborgt. Coatingbedrijven die niet in het bezit zijn van een kwaliteitslabel hebben 2 mogelijkheden: ofwel volgen zij de opgelegde eisen of het kwaliteitssysteem van de opdrachtgever. Dit kan dus per opdrachtgever verschillend zijn. Ofwel leggen zij een conformiteitsverklaring voor waarin door een externe certificeringsinstantie wordt aangegeven dat het bedrijf aan de eisen van de EN 1090 voldoet.


Voor lakbedrijven die reeds het QUALISTEELCOAT-label verworven hebben is het slechts een kleine stap om ook de EN 1090-conformiteitsverklaring te behalen. VOM heeft een akkoord met IFO GmbH (Institut für Oberflachentechnik) uit Duitsland, geaccrediteerd om conformiteitsattesten uit te keren, om via controlelabo METALOGIC, de EN 1090 audit uit te voeren.


Tijdens dit event bieden wij u de Belgische primeur: Metallics van Cauteren is de eerste lakkerij die de conformiteitsverklaring EN 1090 in combinatie met het QUALISTEELCOAT-label behaald heeft.

JAVA COFFEE COMPANY, Wingepark 20, 3110 Rotselaar

13:00 - 17:30

13u00: Registratie van de deelnemers met koffie en frisdranken
13u30: Bezoek aan METALOGIC, inspectielabo voor QUALISTEELCOAT in België
14u30: Toelichting bij het QUALISTEELCOAT-label door Veerle Fincken en Hans Hooyberg
15u15: Toelichting bij EN 1090-conformiteitsverklaring en inspectie door Pauline Meywaard, IFO Nederland
15u35: Toelichting bij de inspectiewerkzaamheden bij bedrijven door Metalogic
16u00: Getuigenis “ QUALISTEELCOAT + EN 1090 in één klap” door Karine Van Cauteren, Metallics Van Cauteren
16u15: Vraag en antwoord
16u30: Netwerkborrel
17u30: Einde

Locatie: JAVA COFFEE COMPANY, Wingepark 20, 3110 Rotselaar

Doelgroep: staalconstructiebedrijven, oppervlaktebehandelaars, opdrachtgevers van infrastructuurwerken en/of utiliteitsbouw, expertise & studieburelen

Taal: NL

Organisator: VOM vzw

E-mail: v.fincken@vom.be

Telefoon: +32 (0)16 40 14 20

Prijs leden: €135

Prijs niet-leden: €195

Annuleren: Annulering kan enkel schriftelijk gebeuren vóór 5/12/2018. U mag steeds een plaatsvervanger aanstellen.

KMO-portefeuille: Subsidies via KMO-portefeuille.  Zie:  www.kmo-portefeuille.be Erkenningsnr. VOM - pijler opleiding: DV.O105498   Kleine ondernemingen: steun 30% Middelgrote ondernemingen:  steun 20% Om gebruik te maken van de KMO-portefeuille moet u uw aanvraag indien uiterlijk 14 kalenderdagen na aanvang van de activiteiten. Zo niet, wordt uw aanvraag geweigerd.

KMO-portefeuille