VOM laat haar stem horen via CETS in het Europese autorisatiebeleid

VOM laat haar stem horen via CETS in het Europese autorisatiebeleid

Nu CETS haar stempel drukt op het REACH-beleid kan ook VOM, als trots lid van CETS, de belangen van haar leden op Europees niveau verdedigen.

 
 

Op 26 juli heeft CETS, The European Committee of Surface Engineering haar standpunt inzake authorisatie gepubliceerd op de website CHEMICALWATCH.

Volgens CETS werden er sommige stoffen (substances) zonder correcte identificatie als een tussenproduct (intermediate) toegevoegd aan de REACH autorisatielijst terwijl tussenproducten niet onderhevig zijn aan REACH-authorisatie. Europa en ECHA hanteren immers nauwere criteria. Hierdoor zou de vooraf vastgestelde regelgeving omtrent tussenproduct (intermediates) niet gerespecteerd worden. De CETS vraagt Echa en Europa om deze toevoegingen te herzien volgens de wettelijke REACH-criteria.

De definitie van een tussenproduct is immers dat de stof moet worden vervaardigd voor en verbruikt in, een chemisch proces, én er moet een opzettelijke transformatie van de stof in een andere stof zijn in dat chemisch proces. Het toepassen van deze wettelijke criteria leidt dat het gebruik van deze stoffen niet langer zou onderworpen zijn aan de authorisatie vereisten. Dit leidt tot meer zekerheid op de markt. Laten we hopen dat de stem van CETS om zulke kwesties te verdedigen gehoord wordt en dat VOM haar leden hierbij kan ondersteunen in een meer transparant en duidelijk Europees beleid.