Webinar Milieu aansprakelijkheid

Laat uw bedrijfsvoering niet in gevaar komen door een milieu incident.

Elk producerend bedrijf wordt wel eens geconfronteerd met vervuilende activiteiten. Denk aan lekkende tanks en leidingen, morsen met vervuilende stoffen, inefficiënte waterzuivering, beperkte opvang van regen- en bluswater, ed. 

Bedrijven worden steeds vaker geconfronteerd met een strengere Europese milieuwetgeving die nieuwe concepten introduceerde zoals schade aan de biodiversiteit en strengere saneringsvereisten. Het principe "de vervuiler betaalt" gaat ver want onder vervuiling wordt verstaan "een toestand die niet van nature op een bepaalde plaats voorkomt".

Dit betekent dat de potentiële milieuaansprakelijkheid van bedrijven is toegenomen, ook al blijven hun activiteiten hetzelfde. Hoe bedrijven zich verzekeringstechnisch kunnen wapenen, wordt uitgelegd tijdens dit webinar. 

online ZOOM event

15:00 - 17:00

15u00: Welkom

15u10: Voorstelling van PREVENTA, bevoorrecht partner van VOM sinds 1 januari 2021

15u20: Millieuaansprakelijkheid: hoe indekken?

16u20: Q&A

17u00: Einde

Locatie: online ZOOM event

Doelgroep: Zaakvoerders, Milieucoördinatoren, HSE managers

Taal: NL

Organisator: VOM vzw ism PREVENTA

E-mail: info@vom.be

Prijs leden: €50

Prijs niet-leden: €100

Annuleren: Kosteloos annuleren kan enkel schriftelijk gebeuren tot 11 oktober 2021. U mag steeds een plaatsvervanger aanstellen.

Deelnemer

Velden met een * zijn verplicht

Bedrijf

Opmerkingen