Webinar Milieu aansprakelijkheid

Laat uw bedrijfsvoering niet in gevaar komen door een milieu incident.

Elk producerend bedrijf wordt wel eens geconfronteerd met vervuilende activiteiten. Denk aan lekkende tanks en leidingen, morsen met vervuilende stoffen, inefficiënte waterzuivering, beperkte opvang van regen- en bluswater, ed. 

Bedrijven worden steeds vaker geconfronteerd met een strengere Europese milieuwetgeving die nieuwe concepten introduceerde zoals schade aan de biodiversiteit en strengere saneringsvereisten. Het principe "de vervuiler betaalt" gaat ver want onder vervuiling wordt verstaan "een toestand die niet van nature op een bepaalde plaats voorkomt".

Dit betekent dat de potentiële milieuaansprakelijkheid van bedrijven is toegenomen, ook al blijven hun activiteiten hetzelfde. Hoe bedrijven zich verzekeringstechnisch kunnen wapenen, wordt uitgelegd tijdens dit webinar. 

online event via het platform ZOOM

15:00 - 16:30

15u00: Welkom

15u10: Voorstelling van PREVENTA, bevoorrecht partner van VOM sinds 1 januari 2021

15u20: Millieuaansprakelijkheid: hoe indekken?

16u10: Q&A

16u30: Einde

Lieu: online event via het platform ZOOM

Groupe cible: Zaakvoerders, Milieucoördinatoren, HSE managers

Langue: NL

Organisateur: VOM vzw ism PREVENTA

E-mail: info@vom.be

Prix membres: €50

Prix non-membres: €100

Annuler: Kosteloos annuleren kan enkel schriftelijk gebeuren tot 11 oktober 2021. U mag steeds een plaatsvervanger aanstellen.