Hoever staat het met de herziening van de BREF STM studie?

Hoever staat het met de herziening van de BREF STM studie?

Het IPPC Bureau (EIPPCB) van de EC en de technische werkgroep (TWG) zijn volop bezig met het opstellen van de draft studie van de BREF Surface Treatment of Metals and Plastics (BREF STM).

Het IPPC Bureau (EIPPCB) van de Europese Commissie en de technische werkgroep (TWG) zijn volop bezig met het opstellen van de draft studie van de BREF Surface Treatment of Metals and Plastics (BREF STM). De studie omvat activiteit 2.6 van de Richtlijn Industriële Emissies “2.6 Oppervlaktebehandeling van metalen of kunststoffen d.m.v. een elektrolytisch of chemisch procedé, wanneer de inhoud van de gebruikte behandelingsbaden meer dan 30 m3 bedraagt.

De eerste workshop voor de herziening van de BREF STM vindt online plaats op 18 en 19 juni 2024. Het BREF STM review team heeft aangekondigd dat er tijdens deze workshop geen discussie zal zijn over mogelijke BBT- of BBT-AE(P)Ls-waarden (Associated Environmental Performance Level) en dat er geen besluiten worden genomen over deze thema's.

De algemene doelstelling is het delen van een gemeenschappelijk inzicht in de gegevens die binnen de TWG zijn verzameld via de ontvangen vragenlijsten. Meer specifiek zijn de doelstellingen van de eerste workshop de volgende:

  • gegevenssituatie presenteren op basis van de ontvangen gegevens
  • relevantie en volledigheid bespreken van de gegevens die zullen worden gebruikt om de BBT-AEL's te berekenen.
  • Een eerste discussie voeren (nog geen formele beslissing) over het al dan niet afleiden van BBT-AEL's voor elke parameter (op basis van de conclusies van de STM Kick off Meeting en de beschikbare gegevens).

CETS aisbl (in het bijzonder Duitsland, Frankrijk, Finland en België) en Eurofer gaven een antwoord aan het BREF STM review team over de korte deadline voor organisaties om feedback te geven in de voorziene Qlik-databank. VOM heeft met de Vlaamse/Belgische administraties (Vlaanderen Omgeving en VITO) gesproken over hun deelname aan de workshops. Wij verwachten een eerste ontwerp van het BREF STM-voorstel tegen eind 2024. Op dat moment zal de VOM-werkgroep in actie moeten schieten om technische input te leveren. VOM verwacht veel werk te hebben in 2025.

Meer info : Surface Treatment Of Metals and Plastics | Eippcb (europa.eu)