Wist je dat .... VOM is actief lid van the European Federation of Corrosion EFC

Wist je dat .... VOM is actief lid van the European Federation of Corrosion EFC

De VOM is lid van EFC. Lees meer over de voordelen die dit lidmaatschap VOM-leden biedt.

EFC is een federatie van 45 organisaties (Europese en Internationale verenigingen en aangesloten leden) met belang in corrosie. De federatie werd opgericht in 1955 en heeft als doel de wetenschap van corrosie en materiaalbescherming te bevorderen door Europese en internationale samenwerking te stimuleren. EFC is ook een stichtend lid van de World Corrosion Organisation WCO.EFC is geregistreerd in België. VOM is lid als "member-society" sinds 2015.  

Welke voordelen biedt dit lidmaatschap aan VOM-leden? 

  • VOM neemt jaarlijks deel aan de Algemene Vergadering  

  • Omdat België stichtend lid is, heeft de VOM een afvaardiging in de Board of Administrators (BoA). Momenteel wordt dit mandaat waargenomen door Prof.dr.ir. Herman Terryn. 

  • Professionals en academici uit de corrosiewereld kunnen voorgedragen worden om deel te nemen aan het Science and Technology Advisory Committee (STAC). 

  • Leden kunnen deelnemen aan de wetenschappelijke activiteiten. EFC verwezenlijkt zijn belangrijkste activiteiten door middel van 23 actieve Working Parties gewijd aan verschillende aspecten van corrosie en preventie.  Andere waardevolle activiteiten zijn deelname aan gezamenlijke onderzoeks- en testprogramma's, de organisatie van cursussen en workshops, en de voorbereiding van rapporten, richtlijnen en procedures voor publicatie in de hoog aangeschreven EFC Serie van green books. 

  • Leden genieten van het ledentarief. 

  • Elk individueel lid van een EFC Member Society met verwante belangen is vrij om deel te nemen aan Working Party bijeenkomsten, die meestal plaatsvinden in combinatie met EUROCORR. 

  • Leden kunnen deelnemen als gastspreker tijdens EUROCORR, The European Corrosion Congress dat in 2023 georganiseerd werd in Brussel door VOM, ism VUB, Umons en Materia Nova. Zie: www.eurocorr.org. 

  • Leden kunnen deel uitmaken van het EFC netwerk EFC via "Vrienden van EFC" en "Young EFC"  

Meer info of contacteer Veerle Fincken (v.fincken@vom.be)