CETS is op zoek naar een expert PFAS

CETS is op zoek naar een expert PFAS

De ECHA discussies (RAC en SEAC) over het gebruik van PFAS verbindingen in de galvano-industrie starten in de eerste week van juni 2024, meer bepaald op 5 juni (RAC meeting) en 6 juni (SEAC meeting).

De ECHA discussies (RAC en SEAC) over het gebruik van PFAS verbindingen in de galvano-industrie starten in de eerste week van juni 2024, meer bepaald op 5 juni (RAC meeting) en 6 juni (SEAC meeting). Dit is een hybrid gebeuren zodat men ook online kan deelnemen. 

Omwille van de samenwerking tussen CETS (Non profit-organisation European Committee for Surface Finishing) en Eurometaux (de beslissende stem in de EU van producenten en recyclers van non-ferrometalen), kan Eurometaux voor specifieke agendapunten met beperkingen een (enkele) technisch ondersteunende expert uitnodigen. Aangezien het hoofdonderwerp galvanotoepassingen is, kan CETS een technisch expert aanwijzen voor de RAC (gericht op blootstelling) en één voor de SEAC (op alternatieven en/of sociaaleconomische aspecten) die we vervolgens kunnen registreren door een kort CV, motivatiebrief en een ondertekende verklaring van vertrouwelijkheid door te sturen. Voorafgaand aan de vergadering, zodra Eurometaux enige informatie beschikbaar heeft, wil Eurometaux graag een telefoontje/vergadering organiseren met deze expert om uit te leggen hoe de vergadering zal verlopen, wat verwacht wordt en hoe bemiddeld wordt. Kennis over de essentie van PFAS-verbindingen in galvano-processen of mogelijke zoektocht/resultaten naar haalbare vervangers is wenselijk. 

Aangezien VOM actief lid is van CETS ivzw, kan VOM ook een expert uit haar leden voordragen. Heeft u interesse, neem dan uiterlijk vrijdag 17/5 contact met Veerle Fincken (v.fincken@vom.be).