Restriction Proposal voor chroom(VI) voor meer substanties

Restriction Proposal voor chroom(VI) voor meer substanties

ECHA is gemandateerd door de EC om een restrictievoorstel te ontwikkelen om CrVI-stoffen van de autorisatielijst (Annex XIV) naar de restrictielijst (Annex XVII) te verplaatsen.

ECHA is gemandateerd door de EC om een restrictievoorstel te ontwikkelen om CrVI-stoffen van de autorisatielijst (Annex XIV) naar de restrictielijst (Annex XVII) te verplaatsen. Een eerste call of Evidence is afgesloten op 27/02/2024. Echter recent heeft de Europese Commissie heeft ECHA verzocht het toepassingsgebied van het REACH-beperkingsvoorstel uit te breiden tot ten minste 12 chroom(VI)-substanties. 

 

  • Chromium trioxide
  • Chromic acids
  • Ammonium dichromate
  • Barium chromate
  • Dichromium tris(chromate)
  • Pentazinc chromate octahydroxide
  • Potassium chromate & dichromate
  • Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate(1-)
  • Sodium chromate and dichromate
  • Strontium chromate

Gezien het ruimere toepassingsgebied zal ECHA het beperkingsvoorstel indienen tegen 11 april 2025, in plaats van de oorspronkelijk geplande datum van 4 oktober 2024. Dit uitstel betekent dat authorisatie van CrVI nog steeds de enige weg is om het gebruik van CrVI te blijven verderzetten. 

Op 6 juni 2024 om 11.00 uur Helsinki-tijd wordt een webinar georganiseerd om uit te leggen naar welke gegevens we op zoek zijn in de tweede Call forEvidence die in juni wordt verwacht.