Subsidies voor digitale groei!

Subsidies voor digitale groei!

Het belang van een professionele online aanwezigheid voor elke onderneming valt niet te onderschatten. De overheid heeft zij verschillende subsidies in het leven geroepen om ondernemers te ondersteunen bij hun digitale investeringen.

Lees meer over de verschillende subsidies die voor jou beschikbaar zijn:

KMO-portefeuille: Subsidies tot €7500 voor digitale groei

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) ondersteunt kleine en middelgrote ondernemingen met subsidies om hun bedrijf te laten groeien. Jaarlijks kun je, afhankelijk van de omvang van je onderneming, tot wel € 7.500 aan subsidies aanvragen wanneer je een leverancier inschakelt voor opleidingen of advies ten behoeve van je onderneming. Deze subsidie is alleen geldig als je samenwerkt met een geregistreerde dienstverlener (zoals VOM).

Je kunt advies of opleidingen aanvragen voor diverse thema's, waaronder bedrijfsstrategie, beroepsspecifieke competenties, digitalisering, duurzaamheid, financiële geletterdheid, innovatie, internationalisering en personeelsmanagement. Je kan inzetten voor digitale groei door een nieuwe website in diverse talen, een webshop, vergroten van je bereik, ed.

Meer weten over de KMO-portefeuille en hoe je deze subsidie kan aanvragen? https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/wat-is-de-kmo-portefeuille

KMO-groeisubsidie tot €25 000

De KMO-groeisubsidie is een steunmaatregel van de Vlaamse overheid om kleine en middelgrote bedrijven te helpen bij hun groeiplannen. De naam 'groeisubsidie' doet vermoeden dat het bedoeld is voor organische groei, maar eigenlijk ondersteunt deze maatregel bedrijven met strategische kennis voor uitdagende groeitrajecten die meerdere bedrijfsprocessen beïnvloeden of resulteren in nieuwe manieren om geld te verdienen.

Het groeitraject moet passen bij een van deze thema's: internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen en innovatie.

Deze subsidie dekt tot 50% van de kosten voor een innovatief groeitraject, met een maximum van €25.000.

Om deze subsidie aan te vragen, moeten je een aanvraag indienen bij de Vlaamse Overheid en voldoen aan specifieke voorwaarden die door het agentschap worden gesteld. De aanvraagprocedure omvat het invullen van de nodige formulieren en het verstrekken van relevante informatie over het voorgestelde groeitraject.

Wil je meer informatie over de KMO-groeisubsidie en hoe je die moet aanvragen? https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/kmo-groeisubsidie-strategisch-adviesaanwerving-bij-groeitraject

Verhoogde investeringsaftrek

De meeste bedrijven in Vlaanderen* kunnen profiteren van een betere belastingaftrek voor digitale investeringen, zoals investeringen in beveiligde betalingen voor webshops. Dit helpt de digitale veiligheid te verbeteren en de systemen voor betalingen, facturatie en beveiliging van informatie- en communicatietechnologie te integreren.

*deze maatregel is geldig voor eenmanszaken, KMO's en vrije beroepen, maar niet voor vzw's. 

Wat zijn digitale investeringen? Onder digitale investeringen vallen de volgende zaken: e-commerce, erp-integraties, automation, digitale betalings- en facturatiesystemen, beveiliging van informatie- en communicatietechnologie

Meer weten? https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/investeringsaftrek

Subsidies voor meertalige websites en digitale bedrijfscommunicatie

Vlaamse bedrijven hebben de mogelijkheid om bij Flanders Investment & Trade (FIT) subsidie aan te vragen voor de ontwikkeling en vertaling van diverse 'digitale bedrijfscommunicatie'aspecten, zoals websites, webshops, bedrijfsfilms en sociale media.

Deze subsidie is bedoeld ter ondersteuning van bedrijven die exportgericht zijn. Let op, lokale ondernemingen die enkel in Vlaanderen willen groeien, komen niet in aanmerking voor deze steun.

Alleen externe facturen komen in aanmerking voor subsidie, met bedragen van €3.000 of €4.500 als je minder dan 4 subsidies ontving van FIT sinds 01/09/2005. Deze subsidie geldt voor alle communicatiekanalen: website, bedrijfsvideo en sociale media.

Deze subsidie valt onder de Europese minimis-wetgeving, waarbij bedrijven niet meer dan € 200.000 steun kunnen ontvangen verspreid over drie jaar, met een limiet van € 100.000 voor specifieke sectoren.

Een belangrijke voorwaarde is dat de website meertalig is en gericht is op export. Verder moet het FIT-logo met de vermelding "This website/webshop is developed with the support of" op de site staan, alsook op de bedrijfsvideo en sociale media.

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidie/subsidie-voor-digitale-internationale-commerci%C3%ABle-bedrijfscommunicatie

Het starterspakket voor internationalisering

De Vlaamse Overheid steunt bedrijven die naar het buitenland willen exporteren met een premie. Deze premie, ter waarde van €9.000, is bedoeld voor kleine bedrijven uit het Vlaams Gewest die nog nooit eerder subsidies ontvingen van Flanders Investment and Trade (FIT).

Deze eenmalige subsidie kan gebruikt worden voor alle internationale groeikosten, behalve voor jouw eigen loonkosten. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je bedrijf voldoen aan. Je kunt twee keer per jaar* een aanvraag indienen voor deze ondersteuning. Als je voldoet aan de voorwaarden en je hebt een geschikt project, kun je je kandidaat stellen. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je de premie van €9.000. Daarnaast zal een adviseur Internationaal Ondernemen uit je provincie je helpen bij het uitvoeren van je project.

Je moet een digitaal formulier invullen bij je aanvraag. Hierbij moet je informatie geven over je bedrijf, het project en het plan om het uit te voeren. Ook moet je een kostenraming van minimaal €9.000 toevoegen.

Meer info?  https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidie/starterspakket-internationalisering