BBT-studie voor de zuivering van met PFAS belast bedrijfsafvalwater en bemalingswater gepubliceerd

BBT-studie voor de zuivering van met PFAS belast bedrijfsafvalwater en bemalingswater gepubliceerd

De studie legt de focus op de inventarisatie en evaluatie van alle mogelijke technieken die toegepast of onderzocht worden voor de zuivering van met PFAS belast afval-of bemalingswater in Vlaanderen.

De BBT-studie voor de zuivering van met PFAS belast bedrijfsafvalwater en bemalingswater is een sectoroverschrijdende BBT-studie die kadert in de PFAS-problematiek in Vlaanderen. In deze studie ligt de focus op de inventarisatie en evaluatie van alle mogelijke technieken die toegepast of onderzocht worden voor de zuivering van met PFAS belast afvalwater of bemalingswater.

In deze BBT-studie zijn vijf milieuvriendelijke technieken als BBT weerhouden waarvan twee technieken BBT van geval tot geval (v.g.t.g.) zijn, mits voldaan aan de geldende randvoorwaarden. De in deze BBT-studie voorgestelde aanpak vertrekt vanuit het principe dat PFAS dient verwijderd te worden door toepassing van één of een combinatie van technieken op bedrijfsafvalwater en bemalingswater. 

Het eindrapport is publiek beschikbaar is op de EMIS-website van VITO