Financiële steun voor bedrijven in Brussel

Financiële steun voor bedrijven in Brussel

Met als doel koolstofneutrale economische activiteiten tegen 2050, heeft het de Brusselse Regering in 2022 deze “Shifting Economy”-strategie aangenomen.

Vanaf 2024 moedigt het Brusselse gewest bedrijven aan inspanning te leveren op sociaal en/of milieuvlak. Deze bedrijven krijgen namelijk recht op financiële steun. Hiermee wilt het Brussels Gewest bedrijven begeleiden en ondersteunen in hun economische transitie. 

Met als doel koolstofneutrale economische activiteiten tegen 2050, heeft het de Brusselse Regering in 2022 deze “Shifting Economy”-strategie aangenomen. In deze strategie werd “sociale en milieuvoorbeeldigheid van ondernemingen” gedefinieerd. 

Om als 'voorbeeldig' beschouwd te worden, moet een economische speler een aanzienlijke bijdrage leveren aan een of meerdere doelstellingen op sociaal en/of milieuvlak. Hoort jouw bedrijf hierbij? Check online de criteria! 

Meer informatie : Voorbeeldigheid van ondernemingen | Brussel Economie en Werkgelegenheid (economie-werk.brussels)