Wil jouw KMO water besparen? Doe de gratis waterscan!

Wil jouw KMO water besparen? Doe de gratis waterscan!

KMO's met een min. waterverbruik van 500m3 kunnen een gratis waterscan laten uitvoeren. Deze scan visualiseert je waterverbruik en stelt concrete acties voor waterbesparing voor. VLAIO en kenniscentrum VLAKWA slaan de handen in elkaar.

De oproepen van de ‘Blue Deal – waterbesparende investeringen’ maakten duidelijk dat bedrijven via heel wat verschillende manieren water kunnen besparen. Soms hebben zij echter niet de tijd of de technische expertise om hun waterverbruik en waterfactuur te analyseren en mogelijke waterbesparende maatregelen te identificeren. Ook kennis van slimme watertechnologie ontbreekt vaak. Nochtans is het berekenen van het waterbesparingspotentieel niet alleen financieel interessant, maar ook een absolute noodzaak vanuit duurzaamheidsoogpunt gezien de grote waterstress in het Vlaams Gewest. 

De nieuwe, laagdrempelige waterscan is een eerstelijnsscan die hieraan tegemoet komt. Via het opstellen van een waterbalansschema brengt een waterscan de watervraag, het watergebruik en de vereiste minimale kwaliteit van het water in kaart. Deze inzichten kunnen ook onderbouwd worden door debietmetingen of mogelijkheden voor waterzuivering vermelden. Bovendien geeft de waterscan concrete suggesties voor waterbesparende toestellen, het aanwenden van alternatieve waterbronnen of waterhergebruik. In een wateraanwendingsplan komen deze suggesties tenslotte samen in een concreet en economisch onderbouwd, kostenefficiënt stappenplan waarmee de onderneming verder aan de slag kan.

Vanaf begin 2023 tot eind 2025 kunnen  KMO's deze scan aanvragen.

Meer info, vind je hier.