De

De "compenserende energiepremie" is beschikbaar voor Brusselse bedrijven


Naar aanleiding van de stijging van de energieprijzen heeft de Brusselse regering 107 miljoen euro vrijgemaakt voor rechtstreekse steun aan bedrijven in moeilijkheden die actief zijn in energiegevoelige sectoren. Deze premie dekt 30% van de extra gas- en elektriciteitskosten in 2022 ten opzichte van het voorgaande jaar, met een plafond van 50.000 euro voor bedrijven die actief zijn in zogenaamde energiegevoelige sectoren of 100.000 euro voor bedrijven in zogenaamde zeer gevoelige sectoren. Het platform voor het indienen van aanvragen is sinds 13 maart toegankelijk.

Meer informatie