Verlenging termijn steunzones & nieuwe vrijstelling in het kader van natuurrampen

Verlenging termijn steunzones & nieuwe vrijstelling in het kader van natuurrampen

Werkgevers die in steunzones investeren met het oog op jobcreatie, kunnen ervan vrijgesteld worden om 25% van de ingehouden BV door te storten aan de schatkist. De betrokken vrijstelling is ook voor bedrijven uit overstromingsgebieden in juli 2021.

1. Steunzones

De toepassing van de steunzones is beperkt in de tijd. Voor elk van de betrokken steunzones bedraagt de maximale termijn momenteel 7 jaar en 6 maanden.
 
Met het nieuwe voorontwerp van wet wil de regering tegemoet komen aan de huidige crisis die de oorlog in Oekraïne met zich mee brengt. Daartoe wil men de toepassingstermijn met 2 jaar verlengen voor elk van de betrokken steunzones. De maximale termijn bedraagt op die manier 9 jaar en 6 maanden.
 
Momenteel zijn er 3 zones in Vlaanderen afgebakend:
  • de bedrijventerreinen binnen een straal van 40 km rondom Ford Genk;
  • de ondernemingen gelegen binnen een straal van 40 km rond de vestigingen van Philips en Heinz in Turnhout; en
  • de bedrijventerreinen binnen een straal van 40 km rondom de gemeente Zaventem-Vilvoorde.
Ook het Waals Gewest heeft 4 steunzones afgebakend binnen een straal van 40 km rond de volgende sites waarin een collectief ontslag heeft plaatsgevonden:
  • Seraing (de site van Arcelor Mittal);
  • Sambreville (de site van Saint Gobain Sekurit);
  • Charleroi (de site van Caterpillar);
  • Frameries (de site van Doosan).

2. Overstromingsgebieden

De nieuwe mogelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing is ingegeven door de overstromingen van 2021 in Wallonië. Deze brachten immense schade teweeg aan bedrijven en particulieren.
 
Meer info, volg deze link:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vrijstelling-doorstorting-bedrijfsvoorheffing-steunzones