Steun voor zware energiekosten bij bedrijven in Vlaanderen - wellicht verlengd tot 31/03/2023

Steun voor zware energiekosten bij bedrijven in Vlaanderen - wellicht verlengd tot 31/03/2023

De Vlaamse Regering beslist om ondernemingen geconfronteerd met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de Oekraïnecrisis, financieel te ondersteunen onder strikte voorwaarden, oa. een operationeel verlies en verdubbeling van de energiekost Q4-2022.

Concreet komen ondernemingen met een operationeel verlies in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2022 in aanmerking voor steun. Wellicht wordt deze steunmaatregel bij Koninklijk Besluit verlengd tot 31 maart 2023. Het moet gaan over meer dan een verdubbeling van de energiekosten in het vierde kwartaal 2022 ten opzichte van 2021. Het gedeelte (meerkost) van de eenheidsprijzen voor gas en elektriciteit (inclusief de heffingen en andere kosten) boven het dubbele van het gemiddelde van de prijzen op maandbasis door het bedrijf betaald voor haar vestigingen in Vlaanderen in 2021 komt voor steun in aanmerking.  

Daarnaast is ook verhoogde steun voorzien voor energie-intensieve ondernemingen actief in specifiek getroffen sectoren. Ook energie-intensieve ondernemingen die in het vierde kwartaal 2022 alleen in hun Vlaamse bedrijfstakken verlies leden – en dus niet op ondernemingsniveau -, kunnen deze steun krijgen. 

De Vlaamse Regering voorziet een budgettaire enveloppe van € 125 miljoen voor deze eerste steunperiode. 

Aanvragen kan vanaf eind november via de website van VLAIO.

Meer info over voorwaarden en aanvraag, volg deze link