Metals for Clean Energy: de weg naar oplossingen voor het Europese grondstoffenprobleem

Metals for Clean Energy: de weg naar oplossingen voor het Europese grondstoffenprobleem

KULeuven heeft in april 2022 in opdracht van EUROMETAUX een studie gepubliceerd met als thema welke grondstoffen nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in 2050 te behalen. Elk metaal komt aan bod: van aluminium, cobalt tot de zeldzame aardmetalen.

Metalen zullen een centrale rol spelen bij de succesvolle opbouw van Europa's waardeketens voor schone technologie en het bereiken van de EU-doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050.

In de nasleep van de verstoringen van de bevoorrading als gevolg van de COVID-19-pandemie en de Russische invasie in Oekraïne is het gebrek aan veerkracht van Europa voor zijn groeiende metaalbehoeften een strategisch probleem geworden.

Deze engelstalige studie evalueert hoe Europa zijn doelstelling van "het veiligstellen van hulpbronnen" en "het verminderen strategische afhankelijkheid" voor zijn energieovergangsmetalen, door middel van een beoordeling van de vraag, het aanbod en de duurzaamheid van de Green Deal van de EU en haar behoeften aan grondstoffen.

De conclusie luidt dat Europa een unieke kans heeft om de basis te leggen voor een hoger niveau
van strategische autonomie en duurzaamheid voor zijn strategische metalen door middel van geoptimaliseerde recycling, binnenlandse investeringen in de waardeketen en actievere wereldwijde inkoop. Maar er moet snel doortastend worden opgetreden om knelpunten te voorkomen voor verschillende materialen waarvan aan het eind van dit decennium wereldwijd een tekort dreigt te ontstaan.

De studie kan u downloaden via deze link