Minder energieverbruik, kosten en uitstoot met ISO 50001

Minder energieverbruik, kosten en uitstoot met ISO 50001

ISO 50001: energiemanagementsystemen – eisen met gebruiksrichtlijnen helpt organisaties bij het invoeren van een energiemanagementsysteem en met een efficiënter en effectiever energieverbruik.

Wat is een energiemanagementsysteem?

Een energiemanagementsysteem helpt organisaties om hun energieverbruik beter te beheren. Door het ontwikkelen en uitvoeren van een energiebeleid, het vaststellen van haalbare doelstellingen voor energieverbruik en het ontwerpen van actieplannen om die doestellingen te bereiken. Bijvoorbeeld door de implementatie van nieuwe energie-efficiënte technologieën, vermindering van energieverspilling of verbetering van de huidige processen om energiekosten te verlagen.

Wat zijn de voordelen van ISO 50001 voor jouw organisatie?

ISO 50001 is ontworpen om organisaties te helpen hun energieprestaties te verbeteren door effectiever gebruik te maken van hun energie-intensieve activa. Verbeterde energieprestaties zorgen voor snelle voordelen voor jouw organisatie. Door maximaal gebruik te maken van energiebronnen en energie gerelateerde activa, verminderen zowel de kosten als het verbruik.

De voordelen zijn uiteenlopend:

  • verlagen van kosten
  • verminderen van de milieu-impact
  • verbeteren van je reputatie
  • verhogen van concurrentievermogen

Voor wie is ISO 50001 bedoeld?

Zoals elk ISO-managementsysteem kan ISO 50001 worden geïmplementeerd door elke publieke of particuliere organisatie ongeacht de omvang, activiteit of geografische locatie. ISO 50001 stelt geen doelen voor het verbeteren van de energieprestaties. Dat wordt overgelaten aan de gebruiker of regelgevende instantie. Dat betekent dat elke organisatie, ongeacht haar huidige energieprestatieniveau, ISO 50001 kan implementeren en in haar eigen tempo haar energieverbruik kan verbeteren.

Meer info vind je op de website van NBN.