Gebruikt/verhandelt uw bedrijf diisocyanaten?

Gebruikt/verhandelt uw bedrijf diisocyanaten?

Vanaf 24 augustus 2023 is opleiding verplicht voor alle professionele en industriële gebruikers van producten met een totale monomeer-diisocyanaatconcentratie van > 0,1%. Het gaat over het veilig gebruik van diisocyanaten. De opleidingen zijn beschikbaar

Op 23 aug 2020 is een EU-beperking voor diisocyanaten in het kader van REACH gepubliceerd (Verordening 2020/1149 van de Commissie). Welke verplichting brengt dit mee voor producten met een totale monomeer-diisocyanaatconcentratie van > 0,1%?

Wat zijn diisocyanaten?

Diisocyanaat is een generieke term die wordt gebruikt voor een groep chemische stoffen met twee "NCO"-uiteinden in hun chemische structuur. Dit zijn reactieve groepen die worden gebruikt om polyurethaanpolymeren (PU) te maken, zoals in polyurethaancoatings die een hoge chemische weerstand bieden. De PU-chemie wordt ook gebruikt in tal van andere toepassingen, zoals isolatiepanelen in de bouw, spray-schuimen of matrassen voor bedden.

Werken met diisocyanaten

De reactieve groepen van de chemische stoffen kunnen astma en huidallergie veroorzaken en daarom moeten de gebruikers zich tijdens hun werk beschermen. Ook omstanders lopen risico's tijdens het aanbrengen, dus ook zij moeten uit de buurt worden gehouden of worden beschermd. Zodra de diisocyanaten chemisch hebben gereageerd op de uiteindelijke gedroogde producten (de artikelen) hebben ze geen reactieve groep meer en is het risico dus geweken.

Welke verplichting brengt dit mee voor fabrikanten en gebruikers van producten met een totale monomeer-diisocyanaatconcentratie van > 0,1%?

  • Etiketteringsplicht

Vanaf 24 februari 2022 moeten alle PU-producten waarvoor een veiligheidsopleiding vereist is, worden geïdentificeerd met de volgende vermelding: "Vanaf 24 augustus 2023 is een adequate opleiding vereist vóór industrieel of beroepsmatig gebruik van dit product."

  • Opleiding polyurethaan (PU)

Vanaf 24 augustus 2023 is opleiding verplicht voor alle professionele en industriële gebruikers van producten met een totale monomeer-diisocyanaatconcentratie van > 0,1%. Het gaat over het veilig gebruik van diisocyanaten. De opleidingen zijn beschikbaar in quasi alle talen van de Europese Unie.

U kunt zelf e-learningcursussen boeken voor 5€/werknemer. Als bedrijf kunt u binnenkort gratis een admin-account aanmaken om uw werknemers te registreren. U kunt zich ook inschrijven als trainer tegen een jaarlijks abonnementsgeld.

Sensibilisering op de werkvloer

Posters zijn beschikbaar om te verspreiden op de werkplek als snelle herinnering aan belangrijke veiligheidsregels, zoals

  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Veilig omgaan met diisocyanaten
  • Ventilatie
  • Goede persoonlijke hygiëne
  • Behandeling van gemorste diisocyanaten
  • Checklist onderhoud
  • Reinigen van vaten

Meer info?

https://safeusediisocyanates.eu/

VERORDENING (EU) 2020/1149 VAN DE COMMISSIE (3 augustus 2020) tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) wat betreft diisocyanaten