Overheidsinitiatieven steunen circulair ondernemen

Overheidsinitiatieven steunen circulair ondernemen

Er zijn verschillende initiatieven om de omslag naar een circulaire economie te ondersteunen. In de VLAIO subsidiedatabank vind je daarover een uitgebreide toelichting.

In een circulaire economie zijn materiaalkringlopen maximaal gesloten en wordt het gebruik van primaire grondstoffen zoveel mogelijk beperkt. Dit zorgt ervoor dat de waarde van de materialen zoveel en zo lang mogelijk behouden blijft. Om de omslag naar een circulaire economie te ondersteunen, namen overheden en andere organisaties verschillende initiatieven.

We zetten er een aantal in de kijker.

  • OVAM - Call Recyclagehub: investeringssteun sluiten van materiaalkringlopen

  • Belgium Builds Back Circular (BBBC)

  • VLAIO: Kmo-groeisubsidie

  • Departement WSE: Sociaal ondernemen & circulaire economie

  • Europese steun: Life

  • Vlaanderen Circulair

Op zoek naar andere steunmaatregelen en de meest recente informatie? Klik hier.