KMO's in ontwrichte zone kunnen 25% van de doorstorting bedrijfsvoorheffing besparen

KMO's in ontwrichte zone kunnen 25% van de doorstorting bedrijfsvoorheffing besparen

Bedrijven die investeren in een zogenaamde ontwrichte zone kunnen een financieel voordeel doen dat overeenkomt met een besparing van 4 à 5% op de loonkost. Recent werd beslist de termijn van de steunmaatregel te verlengen met 18 maanden.

Bedrijven die investeren in een afgebakende steunzone (ook wel ‘ontwrichte zone’ genoemd) kunnen een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen, gedurende een periode van 2 jaar per extra arbeidsplaats die als gevolg van deze investering werd gecreëerd en die gedurende ten minste drie jaar (kmo's) of vijf jaar (grote ondernemingen) behouden blijft.

Overheden mogen maatregelen nemen om zones die getroffen worden door zware collectieve ontslagen economisch te ondersteunen. Vlaanderen heeft momenteel drie zones afgebakend (rond Genk, Turnhout en Zaventem-Vilvoorde) waardoor de maatregel in een groot gedeelte van Vlaanderen van toepassing is. De huidige steunzones omvatten zowel:

  • de gehele provincie Limburg,
  • de provincie Vlaams-Brabant,
  • quasi de gehele provincie Antwerpen,
  • alsook de oostzijde van de provincie Oost-Vlaanderen. 

Ligt jouw bedrijf in één van deze zones? Kijk snel op deze kaart van Vlaanderen.

Meer info over deze steunmaatregel, zie website van VLAIO