Geen Benelux netwerk- en kennisevent Materials+Eurofinish+Surface in 2022

Geen Benelux netwerk- en kennisevent Materials+Eurofinish+Surface in 2022

Eensgezind hebben Mikrocentrum, Vereniging ION en VOM beslist om een jaartje over te slaan om in 2023 een nieuwe MES op de agenda te zetten.

Op 15 en 16 september 2021 waren de Brabanthallen in Den Bosch (Nederland) de centrale ontmoetingsplaats voor de hele BeNeLux waardeketen in domein van materialen en coatings. Met 100 exposanten en ruim 60 sprekers gaf Materials+Eurofinish+Surface 2021 een compleet overzicht van de laatste ontwikkelingen binnen de gehele materiaalkunde en oppervlaktetechniek keten. 

Alhoewel de organisatoren tevreden terug kijken op dit evenement wordt er in 2022 geen Materials+Eurofinish+Surface-evenement georganiseerd. Dat hebben vakverenigingen VOM en ION alsook Mikrocentrum samen beslist. Hoofdreden is de aanhoudende onzekerheid en steeds wisselende beleidsmaatregelen om de COVID-pandemie te bestrijden. Dit vraagt een grote flexibiliteit en inspanning van organisatoren maar evenzeer ook van exposanten en bezoekers. Bovendien zien we dat vele traditionele vakbeurzen de organisatie van hun beurs verschuiven van het voorjaar 2022 naar het najaar 2022 waardoor de markt geconfronteerd worden met een overaanbod aan vakbeurzen op een zeer kort tijdspad. 

Eensgezind hebben Mikrocentrum, Vereniging ION en VOM beslist om een jaartje over te slaan om in 2023 een nieuwe MES op de agenda te zetten. Meer informatie volgt later via de vertrouwde kanalen van de 3 partners.

Wenst u terug te blikken naar MES 2021? Dat kan via deze website.