Werkbaarheidscheque en Verhoging KMO-Portefeuille

Werkbaarheidscheque en Verhoging KMO-Portefeuille

De coronacrisis zet druk op de werkvloer en vooral op het welbevinden van medewerkers. Daarom besliste minister Crevits om de maatregelen van de werkbaarheidscheque en de verhoging KMO-Portefeuille te verlengen.

De coronacrisis zet druk op het welbevinden op de werkvloer.

Voor Vlaams minister Crevits is het van cruciaal belang dat iedereen werkt in een gezonde en veilige omgeving, zodat mensen graag aan de slag zijn én blijven. Tevens is een werkbare job een belangrijke voorwaarde om de werkzaamheidsgraad te verhogen en een antwoord te bieden op de huidige krapte op onze arbeidsmarkt. Daarom besliste de minister om de maatregelen van de werkbaarheidscheque en de verhoging KMO-Portefeuille te verlengen. Beide maatregelen zullen dan ook tijdens het jaar 2022 operationeel zijn.  

Met de werkbaarheidscheque kunnen ondernemingen uit de profit en social profit sector, die in Vlaanderen gevestigd zijn, financiële steun krijgen om een versnelling hoger te schakelen op het vlak van werkbaar werk. Voor KMO’s die hun plafond binnen de KMO-Portefeuille bereikt hebben, is een verhoging voor acties rond werkbaar werk.

Hiertoe organiseert de afdeling ESF & Duurzaam ondernemen een infosessie, waar beide maatregelen worden voorgesteld en u op weg geholpen wordt om deze steun aan te vragen. Tevens is daarbij gelegenheid tot vraagstelling.

Wanneer: Donderdag 24 februari van 10u tot 11u30

Inschrijvingslink Webinar: inschrijvingslink

 Voor vragen kunt u steeds contact opnemen via werkbaarheidscheque@vlaanderen.be