Herziening BREF STM: oprichting van een technische groep met VOM-leden

Herziening BREF STM: oprichting van een technische groep met VOM-leden

De herziening omvat activiteit 2.6 van de Richtlijn Industriële Emissies “2.6 Oppervlaktebehandeling van metalen of kunststoffen d.m.v. een elektrolytisch of chemisch procedé, wanneer de inhoud van de gebruikte behandelingsbaden meer dan 30 m3 bedraagt.

Status

Het IPPC Bureau (EIPPCB) van de Europese Commissie en de technische werkgroep (TWG) zijn volop in fase 3 en fase 4 in de herziening van de BREF Surface Treatment of Metals and Plastics (BREF STM). Dit is het opstellen van uitvoerige vragenlijsten zodat bedrijfsspecifieke data kan opgevraagd worden in ALLE lidstaten. deze data geeft input voor het formuleren van de BAT-conclusies. 

Inhoud

Aangezien deze BREF handelt over de oppervlaktebehandeling van metalen of kunststoffen door middel van een elektrolytisch of chemisch procedé, wanneer de inhoud van de gebruikte behandelingsbaden meer dan 30 m3 bedraagt, zal VOM deel uitmaken van het begeleidingscomité (BC). Bij nazicht van de huidige lijst van GPBV-installaties die onder het toepassingsgebied van de BREF STM vallen (zowel hoofd- of nevenactiviteit), blijkt immers dat een 40-tal VOM-leden in Vlaanderen onder deze BREF vallen. Vandaar dat VOM de belangen van deze groep zal verdedigen.

Oproep

Om constructieve input te verzamelen, zal VOM een werkgroep oprichten met geïnteresseerde VOM-leden uit heel België. Heeft u interesse om mee te kijken naar deze belangrijke studie, meld u bij Veerle Fincken (v.fincken@vom.be). Wij voorzien een startmeeting aanvang maart 2023.

Ter info: De huidige BREF dateert van 2006. Namens de lidstaat België zullen het BBT-kenniscentrum, VITO) en het departement omgeving van de Vlaamse Overheid deel uitmaken van deze TWG.