Herziening BREF STM in voorbereiding - VOM behartigt de belangen van haar leden

Herziening BREF STM in voorbereiding - VOM behartigt de belangen van haar leden

De herziening omvat activiteit 2.6 van de Richtlijn Industriële Emissies “2.6 Oppervlaktebehandeling van metalen of kunststoffen d.m.v. een elektrolytisch of chemisch procedé, wanneer de inhoud van de gebruikte behandelingsbaden meer dan 30 m3 bedraagt.

Het IPPC Bureau (EIPPCB) van de Europese Commissie liet weten dat de technische werkgroep (TWG) voor de herziening van de BREF Surface Treatment of Metals and Plastics (BREF STM) gereactiveerd wordt. De huidige BREF dateert van 2006. Namens de lidstaat België zullen het BBT-kenniscentrum, VITO) en het departement omgeving van de Vlaamse Overheid deel uitmaken van deze TWG.

Aangezien deze BREF handelt over de oppervlaktebehandeling van metalen of kunststoffen door middel van een elektrolytisch of chemisch procedé, wanneer de inhoud van de gebruikte behandelingsbaden meer dan 30 m3 bedraagt, zal VOM deel uitmaken van het begeleidingscomité (BC). Bij nazicht van de huidige lijst van GPBV-installaties die onder het toepassingsgebied van de BREF STM vallen (zowel hoofd- of nevenactiviteit), blijkt immers dat een 40-tal VOM-leden in Vlaanderen onder deze BREF vallen. Vandaar dat VOM de belangen van deze groep zal verdedigen.

Onderscheidend aan de voorgaande BREF zal meer aandacht besteed worden aan onderwerpen zoals energieverbruik, energy sourcing, verbruik en substitutie van gevaarlijke stoffen, industriële symbiose, circulaire economie en decarbonisatie. 

De kickoff meetings van het IPPC bureau hebben plaats gevonden eind mei en begin juni. VOM wacht nu op het verslag alvorens verdere actie te ondernemen?