Piloottrajecten bio-gebaseerde toepassingen

Piloottrajecten bio-gebaseerde toepassingen

Kmo’s kunnen een steunaanvraag doen om i.s.m.een aanbieder van pilootinfrastructuur (in onderaanneming) een traject op te zetten voor het testen van de haalbaarheid van de opschaling van een bio-gebaseerde toepassing.

In de bio‐economie worden hernieuwbare grondstoffen, biogas en biomassa duurzaam geproduceerd en gebruikt voor een waaier aan toepassingen zoals bio-gebaseerde producten. Is jouw bedrijf hiermee aan de slag, maar is het nog in een experimenteel stadium, dan kan je nu hiervoor een subsidietraject indienen. 

Kmo's met rechtspersoonlijkheid (uit de industrie, primaire landbouw en aquacultuur) kunnen van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) een subsidie bekomen, om in samenwerking met een aanbieder van pilootinfrastructuur (in onderaanneming), een traject op te zetten voor het testen van de haalbaarheid van de opschaling van een bio-gebaseerde toepassing. 

De subsidie bedraagt 35% tot 45% op de aanvaarde kosten met een minimale steun van € 20.000 en een maximale steun van € 100.000. De projectduur bedraagt maximaal 1 jaar (mits verantwoording uit te breiden tot maximaal 2 jaar).

Een aanbieder van de pilootinfrastructuur moet geregistreerd zijn voor de kmo-portefeuille (pijler advies).

Deze oproep is half september opengesteld tot uitputting van de middelen (€ 3,5 miljoen).

Meer info, zie deze link.