Overzicht van Europese expositievelden voor atmosferisch corrosieonderzoek

Overzicht van Europese expositievelden voor atmosferisch corrosieonderzoek

Binnen EFC, The European Federation of Corrosion heeft WP25 "Atmosferic corrosion" een catalogus opgesteld van Europese expositievelden. Deze catalogus bevat klimatologische en corrosiviteitsgegevens van gevestigde locaties in alle klimaten van Europa.

Expositievelden en blootstelling in openlucht zijn altijd een onderdeel geweest van atmosferisch corrosieonderzoek dat het "definitieve antwoord" gaf, hoewel dit ten koste ging van lange blootstellingstijden.

Tot dusver is er echter nog geen collectieve inspanning geleverd om de momenteel actieve locaties op een alomvattende manier en over programma's en landen heen bijeen te brengen. Met deze catalogus krijgt u een algemeen overzicht van wat er beschikbaar is, als u op zoek bent naar een bepaalde omgeving met bepaalde kenmerken.

De catalogus in pdf-formaat kan hier worden gedownload:

Korter bij huis is het testveld HOEK VAN HOLLAND op 20 km van Rotterdam, onder toezicht van Atlas Materials testing Solutions. Zie deze link.