Grondstoffenschaarste: hoe wapen ik mij juridisch tegen prijsstijgingen?

De stijgende schaarste aan grondstoffen heeft geleid tot prijsstijgingen van vooral verven en coatings en de twee belangrijkste plasticgrondstoffen, PP en PE. Ook aluminium, staal, inox en koper zijn het voorbije jaar fors in prijs gestegen.

Vrijwaar je tegen schadeclaims van klanten door een bepaling opnemen in uw algemene voorwaarden. Schaarste van grondstoffen leidt niet alleen tot vertragingen in de productie en langere wachttijden voor de klanten, het zet ook druk op de marges van ondernemers. Economisten verwachten dat de toestand pas ten vroegste in 2022 normaliseert. Wat kan je doen om je te wapenen tegen prijsstijgingen?

  1. Vrijwaar je tegen schadeclaims van klanten door een bepaling opnemen in uw algemene voorwaarden.
  2. Bestudeer de mogelijkheid om reeds afgesproken prijzen te verhogen. Let op: een jaarlijkse indexatie op basis van de stijging van grondstofprijzen, moet steeds beperkt zijn tot de parameters van de prijs die effectief op de aankoop van die grondstoffen betrekking heeft. Dat is dus heel moeilijk in een vaste clausule te gieten. Wat je wel kan doen, is een clausule opnemen in een offerte die jou toelaat om de prijs aan te passen als de prijs van de grondstoffen ineens sterk zou stijgen. Maar ook dan moet je die prijsstijging afhankelijk stellen van concrete parameters. We verwijzen naar volgende link op UNIZO-website met een voorbeeld van een prijsherzieningsclausule.

Bron: Unizo.be