Herziening van de huidige REACh regelgeving: op weg naar een gifvrije wereld?

Herziening van de huidige REACh regelgeving: op weg naar een gifvrije wereld?

De Europese Commissie (EC) wil de huidige REACh-verordening herzien met het oog op een betere bescherming van mens en milieu tegen gevaarlijke chemische stoffen als onderdeel van de Europese Green Deal. Een gifvrije omgeving? Feedback mogelijk tot 1 juni.

Op 4 mei heeft de EC een effectbeoordeling gepubliceerd en een feedbackperiode van 4 weken geopend. De routekaart van dit wetgevingsinitiatief is zeer ambitieus:
Tot 01.06.2021 - Initiële effectbeoordeling
Q1/2022 - Openbare raadpleging
Q4/2022 - Goedkeuring door de Commissie

De voorgestelde herziening van REACh zal een sterke, negatieve impact hebben op onze industrie!

Zij zal leiden tot meer bureaucratie en verdere complicaties voor de sector. Er zullen nog meer gegevens worden gevraagd en de vergunningsprocedures zullen er uiteindelijk zeker niet sneller en gestroomlijnder op worden. Deze extra lasten zullen het concurrentievermogen ten opzichte van bedrijven van buiten de EU nog verder verzwakken. De EC gaat zelf uit van banenverlies in de industrie (vooral voor het MKB) als gevolg van dit wetgevingsinitiatief!

Wij moeten aantonen dat onze industrie niet bereid is dit initiatief onbesproken te laten.

Hoe kan de industrie alleen verplicht worden te werken naar een gifvrije wereld als er in de vrije natuur heel wat giftige levende organismen bestaan. Daarom moedigen wij u aan om van de gelegenheid gebruik te maken om een krachtige feedback te geven op de inception impact assessment op de webpagina van de EC! Dit is de link naar de betreffende pagina.

Reeds gegeven feedback kan hier worden bekeken: Er staan al verschillende reacties online. Sommige daarvan zijn nogal off-topic.

Vanuit ons perspectief zal de meest relevante feedback de feedback zijn van rechtstreeks betrokken bedrijven en individuen!

Wij rekenen op uw actie en op uw rechten als EU-burger!