Prangende vragen over autorisatie chroom6

Prangende vragen over autorisatie chroom6

Op 25 februari heeft VOM een webinar georganiseerd met als thema "Hoe lang nog mag chroom6 gebruikt worden in de oppervlaktebehandeling". De meest prangende vragen van de deelnemers hebben we samengevat.

Het gebruik van CrO3 is verboden sinds 21/09/2017 tenzij uw bedrijf zelf een autorisatie heeft ontvangen of u deel uitmaakt van het Ctacsub-dossier. In dit laatste geval heeft de Europese Commissie op 18 december 2020 beslist dat u het gebruik mag verder zetten tot 21/09/2024, onder strenge voorwaarden. 

In bijgaand document beantwoorden VOM en APERION TEAM enkele prangende vragen en geven we een overzicht van de dwingende verplichtingen waaraan gebruikers moeten voldoen.

https://www.vom.be/Repository/LossePDFs/VAinzakehetgebruikvanchroomtrioxideinhetkadervanREACH210301.pdf