Grondstofprijs verhoogt druk op verffabrikanten

Grondstofprijs verhoogt druk op verffabrikanten

De verfindustrie heeft momenteel te kampen met piekprijzen voor grondstoffen. De prijzen op de wereldmarkt zijn de laatste weken zo sterk gestegen dat zij, naast de pandemie van Corona, een enorme druk leggen op de fabrikanten van verf en poeders.

De prijzen voor epoxyharsen - een belangrijk bindmiddel voor veel verven en coatings – zijn explosief gestegen. Alleen al in de laatste twee maanden liep de kostenstijging op tot 60%. De voornaamste reden is een toegenomen vraag naar epoxyharsen in Azië en Europa. Dit leidt ertoe dat de goederen bij voorkeur tegen hogere prijzen verhandeld worden, vooral in China. Ook stelt men verstoring vast bij productie van bisfenol A. Bovendien is er momenteel een wereldwijd tekort aan containers, wat heeft geleid tot een sterke stijging van de transportkosten van Azië naar Europa.

Terzelfder tijd trekt de belangrijke markt voor polyestergrondstoffen enorm aan. Verstoringen in Europa en Azië bemoeilijken de toegang. Ook hier liggen de prijzen in China aanzienlijk hoger dan in Europa. De toegenomen vraag in Europa als gevolg van het gebrek aan invoer leidt tot een stijging met maximaal 45%.

De prijzen voor titaandioxide wijzen weer in de richting van een opwaartse trend. De grote vraag naar dit belangrijke witte pigment in Azië, alsmede de vrachtkosten, doen de prijzen stijgen.

Ook de isocyanaten kampen met bevoorradingsproblemen als gevolg van de toegenomen vraag op de automobielmarkt.

De economische opleving, vooral in Azië, heeft geleid tot een algemene stijging van de vraag naar grondstoffen voor verven en coatings. De complexe combinatie van vraag, capaciteitsproblemen en schaarse transportmiddelen leidt tot toenemende onzekerheid op de markt. Grondstofprijzen zijn van cruciaal belang voor de coating- en inktindustrie, aangezien zij meer dan de helft van de kosten uitmaken.

De hele waardeketen zal de gevolgen hiervan dragen. VOM raadt dan ook aan deze problematiek en impact samen met uw poeder- en verfleverancier te bespreken.

 

Bronnen:
Vereniging van de Duitse Verf- en Drukinktindustrie (VdL)
British Coatings Federation Ltd