KMO groeisubsidie hervormd

KMO groeisubsidie hervormd

Vanaf 2021 wordt er gefocust op de thema's digitalisering, internationalisering, circulair ondernemen en innovatie. Door de beschikbare middelen te bundelen kan de Vlaamse economie sneller de omslag maken naar een toekomstgerichte economie.

Groei en competitiviteit stimuleren

Ondernemingen kunnen er advies mee inkopen of extra personeel mee aanwerven om bijvoorbeeld een nieuwe strategie uit te rollen, nieuwe internationale markten te verkennen of innovatieve producten te lanceren. Nieuwe groeistrategieën kunnen immers niet losgezien worden van de toekomstige economische transformatie. Vanaf 2021 wordt er gefocust op volgende thema's

  • digitalisering
  • internationalisering
  • circulair ondernemen
  • innovatie

Viermaandelijks oproepsysteem

Voortaan zullen kmo's op de steun aanspraak kunnen maken via drie oproepen per jaar. Die zullen respectievelijk in maart, juli en november georganiseerd worden. 2021 wordt een overgangsjaar. In de eerste oproep zullen enkel de thema's digitalisering en internationalisering aan bod komen, in de tweede oproep komt circulair en duurzaam ondernemen erbij en in de laatste tenslotte innovatie. Nieuw is ook dat de ingediende projecten voortaan gerangschikt zullen worden zodat enkel de beste projecten worden gesteund. Het excellentiecriterium wordt zo ook meegenomen. 

Verhoging van de middelen

Tenslotte worden de beschikbare middelen opgetrokken met 2,5 miljoen euro tot 15 miljoen euro in totaal zodat er per oproep 5 miljoen euro beschikbaar zal zijn. 

Meer info: www.vlaio.be/nl/nieuws/kmo-groeisubsidie-voortaan-thematische-oproepen