Dien nu je aanvraag in voor de kmo-groeisubsidie

Dien nu je aanvraag in voor de kmo-groeisubsidie

De laatste en derde oproep in 2022 voor de kmo-groeisubsidie loopt van 1 november tot 20 december. Heb je groeiplannen die aansluiten bij het thema internationalisering, digitalisering, innovatie, of circulair en duurzaam ondernemen? Dien je aanvraag in.

De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij een ambitieus groeitraject. Dat groeitraject moet aansluiten bij een belangrijk maatschappelijk thema. Daarom werkt de kmo-groeisubsidie sinds 2021 met competitieve thematische oproepen. 

Nieuw: verruiming thema 'duurzaam en circulair ondernemen'

Nieuw voor deze derde oproep van 2022 is dat het thema 'duurzaam en circulair ondernemen' een ruimere invulling krijgt. Tot nu konden alleen bedrijven uit de bouw- of de maakindustrie steun krijgen voor projecten waarbij werd ingezet op circulair ondernemen. Het thema wordt vanaf deze oproep sterk verruimd. Naast circulair ondernemen kunnen ook projecten gericht op energietransitie, klimaattransitie, milieu of biodiversiteit gesteund worden. Bovendien is er geen beperking meer qua sector, alle bedrijven kunnen een aanvraag indienen.

Meer info