Green Deal: klimaatneutraal in 2050: welke stappen kunnen ondernemers nu al zetten?

Green Deal: klimaatneutraal in 2050: welke stappen kunnen ondernemers nu al zetten?

Een transitie naar een duurzame circulaire economie brengt voor bedrijven nieuwe uitdagingen met zich mee. Een doorgedreven focus op rationeel energieverbruik en energie-efficiëntie en investeringen in milieuvriendelijke technologie zijn noodzakelijk.

In een recente nieuwsbrief roept VOKA ondernemers op om nu al actie te ondernemen. 

Wil Europa slagen in haar opzet, moeten we met z’n alles anders gaan leven, produceren en consumeren. Met de Green Deal wil de Europese commissie bedrijven vooral inspireren en kansen aanrijken die tijdens de transitie moeten zorgen voor een groeiverhaal. Een ambitieus investeringsplan zal bedrijven helpen de omslag mogelijk te maken. Financiële instrumenten (taksen en heffingen zoals ETS) moeten voor de nodige prikkels zorgen om de focus niet te verliezen. Zo heffen steeds meer Europese landen belastingen op uitstoot. Bedrijven die het nalaten klimaatgerichte inspanningen te ondernemen, worden naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst geconfronteerd met oplopende belastingen.

Wat kunnen onze ondernemers nu al doen:

  • Inventariseer de huidige CO2 uitstoot. Werk een haalbaar en meetbaar routeplan op maat van het bedrijf uit dat uitmondt in een concreet actieplan. 
  • Breng in kaart welke wijzigingen de hoogste CO2 besparing met zich mee brengt tegen de laagste kosteninspanning. Waar zijn de quick wins die geen zware extra investeringen vooropstellen?
  • Investeer in lokale energieopwekking (zon/wind) of stap in hernieuwbare energieprojecten zoals Power Purchase Agreements waar bedrijven ervoor kiezen om elektriciteit aan te kopen van een specifieke windmolen of zonnepark. 
  • Houd rekening bij belangrijke (vervangings-)investeringen met het vergroenen van fossiele brandstoffen. 
  • Laat inspanningen niet onopgemerkt voorbij gaan. Communiceer over de vooropgestelde ambities en realisaties. Implementeer het klimaatplan in de visie en strategie van de organisatie.

 

Kortom, ga er nu mee aan de slag en leg de fundamenten voor een duurzaam en sterk presterend bedrijf in de economie van de toekomst.

Bovendien zet de Vlaamse Overheid fors in op Green Deal-overeenkomst met (privé)partners om samen een groen project te starten.