Onderzoeksproject Alt Ctrl Trans : alternatief voor tri- en hexavalent chroom

Onderzoeksproject Alt Ctrl Trans : alternatief voor tri- en hexavalent chroom

Sinds enkele jaren wordt gezocht naar efficiënte alternatieven voor de depositie van hardchroom (zeswaardig) omdat het hardchroomproces toxisch en kankerverwekkend is.

Zeswaardig chroom wordt echter vermeld als kankerverwekkend en schadelijk voor het milieu. Het is onderworpen aan een autorisatie op grond van de REACH-verordening die het gebruik ervan formeel verbiedt sinds september 2017 en, afhankelijk van de toepassing, uitzonderlijk een tijdelijke toestemming verleent. Onderzoek toegespitst op de ontwikkeling van alternatieve oppervlaktebehandelingen voor deze laatste is dus zeer in trek.

Hoewel er alternatieven bestaan, voldoen deze niet altijd aan de technische specificaties of vereisen ze grote wijzigingen in de depositie-installaties.

Het Interreg AltCtrlTrans-project, gespreid over 4 jaar, heeft tot doel levensvatbare en efficiënte alternatieven voor hardverchroming voor de transport- en verwerkingsindustrie te ontwikkelen en te bevorderen met behulp van een drievoudige methode:

  • Bewustmaking van de industrie over de beperkingen rond het gebruik van zeswaardig chroom en het bepalen van de eigenschappen die nodig zijn voor alternatieve behandelingen, afhankelijk van de beoogde toepassingen.
  • Het ontwikkelen van 3 soorten alternatieve coatings op basis van de industriële specificaties: chemische nikkel-boorafzettingen, elektrolytische chroom (driewaardig) of legeringen, coatings via Plasma Transferred Arc.
  • Validatie van de coatings in samenwerking met de industrie en verspreiding van de resultaten van het onderzoek naar de industrie door middel van training, workshops en seminaries.

Gebruikt u chroom VI in uw proces, vul dan deze vragenlijst in die ons zal helpen in ons ondersteuningsproces en waarmee we het beste aan uw behoeften zullen kunnen voldoen.