Europees Parlement verwerpt de toepassing van het verbod op chroom (VI)

Europees Parlement verwerpt de toepassing van het verbod op chroom (VI)

Tijdens de plenaire vergadering op 10 juli verwierp het Europees Parlement een ontwerpresolutie tegen de chroomVI-toepassing van REACHLaw Ltd. Hiermee is het Parlement voorstander van het gebruik van chroom (VI) als tussenproduct in oppervlaktetechnieken.

De ontwerpresolutie is ingediend door drie leden van de socialistische, liberale en groene fracties en is in stemming gebracht. Daarin verzoekt de fractie de EU-Commissie om de ontwerpgoedkeuring voor REACHLaw Ltd in te trekken en een nieuw ontwerp op te stellen. De uitslag van de stemming was uiterst beperkt met 325 stemmen voor, 325 stemmen tegen en 35 onthoudingen.

Het lobbywerk door collega vakorganisaties zoals het Duitse ZVO om de leden van het Europees Parlement te informeren over de feiten met betrekking tot het gebruik van chroom (VI) in de industrie werpt dus zijn vruchten af! In het bijzonder werd hardnekkige verkeerde informatie weerlegd, zoals de bewering dat de stof de eindgebruiker van een product in gevaar brengt. Uiteindelijk was een meerderheid van de Kamerleden ervan overtuigd dat het eindproduct geen schadelijke stoffen bevat en dat er geen risico is voor de eindgebruiker. Bij het fabricageproces waarin chroomVI wordt gebruikt als een zogenaamd tussenproduct, worden strikte veiligheidsmaatregelen genomen om werknemers te beschermen.

Partnerverenigingen Duitsland, België, Nederland, Finland, Ierland, Italië en Oostenrijk van CETS voeren met succes campagne voor de Europese KMO. Deze inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen - een meerderheid van de EP-leden stemde tegen het verzoek. Het toont eens te meer aan dat vakverenigingen de belangen van de industrie effectief kunnen vertegenwoordigen met feitelijke en wetenschappelijk onderbouwde motiveringen.

Een verbod op chroomtrioxide in tussenproducten zou onvermijdelijk tot een verschuiving van de eerdere middelgrote productie in het buitenland hebben geleid. Met alle economische gevolgen van dien.

Nu het afwikkelingsproces in het Europees Parlement is afgerond, zal de Europese Commissie het besluitvormingsproces over de CTAC- en REACHLaw-aanvragen voor goedkeuring hervatten. Vanwege de gelijkenis van de twee moties werd de CTAC-zaak aanvankelijk uitgesteld als gevolg van deze ontwerpresolutie. De volgende stap is om de CTAC-applicatie voor te leggen aan het REACH-regelgevend comité (bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten).

VOM zal de ontwikkelingen rond toepassingen van chroomtrioxide nauwlettend blijven volgen.

Met dank aan ZVO voor het ter beschikking stellen van dit artikel en voor hun lobbywerk.