Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan

Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan

Deze gids reikt een kader met maatregelen aan die op maat moeten worden ingekleurd door ELKE werkgever, om er voor te zorgen dat activiteiten opnieuw opgestart of verder gezet kunnen worden in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden.

Om bedrijven bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten hebben sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid in overleg een generieke gids (PDF, 6.15 MB) uitgewerkt, waarbij de generieke toolbox zoals opgesteld door de Economic Risk Management Group heeft gediend als een waardevolle inspiratiebron.

Start uw bedrijf nu op of heeft u geen onderbreking van activiteiten gekend, dan zijn de geformuleerde maatregelen ofwel een inspiratiebron ofwel een afoetsing van de gevoerde acties. 

De generieke gids, gepubliceerd op 23 april, is een evolutief document. De inhoud ervan kan worden aangevuld in functie van de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en goede praktijken. Updates kan u steeds raadplegen via de website van de federale overheidsdienst WASO.

Hier vindt u een voorbeeld hoe één van onze leden communiceert met werknemers over veilig werken.

VeiligewerkplekCOVID-19_bron_CNH.pdf

https://youtu.be/ldYSsVBmeVQ