Informatie over bedrijfsmaatregelen ten tijde van de corona-epidemie

Informatie over bedrijfsmaatregelen ten tijde van de corona-epidemie

Wij geven enkele nuttige links waar u terecht kan met actuele info over de maatregelen ten gevolge van coronavirus COVID-19. Deze worden voortdurend bijgestuurd.

Wij geven enkele nuttige links waar u terecht kan met actuele info over de maatregelen ten gevolge van coronavirus COVID-19.

Website en infolijn Belgische Federale Overheid: 
https://www.info-coronavirus.be/nl/

Website van de Federale Overheidsdienst Economie met verschillende steunmaatregelen: 
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-ondernemingen/coronavirus-de-economische

Website van Vlaams Agentschap voor Ondernemen en Innoveren met maatregelen zoals crisiswaarborg en hinderpremie voor Vlaamse ondernemingen: 
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus

Website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) met informatie over tijdelijke werkloosheid door overmacht of economische oorzaken: 
https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-china-en-andere-landen-getroffen-door-de-ziekte-update-15032020

Website over effect op internationale handelsactiviteiten: 
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/internationaal/dossiers/coronavirus