VOM gaat mee de strijd aan tegen het coronavirus COVID-19

VOM gaat mee de strijd aan tegen het coronavirus COVID-19

VOM drukt alle leden op het hart om alles in het werk stellen om de crisissituatie in ons land zo spoedig mogelijk onder controle te krijgen. Niet alleen de gezondheid van de burgers staat op het spel maar ook die van onze bedrijven.

VOM heeft haar verantwoordelijkheid genomen t.a.v. haar personeel, lesgevers, cursisten en samenwerkingspartners. Alle eigen externe en interne events zijn opgeschort tot na 19 april. Onze collega's zijn uitgerust om thuis te werken en meetings zullen enkel via digitale platformen gebeuren.

Heel wat bedrijven hebben de voorbije week al grote inspanningen geleverd om in overleg en waar mogelijk te voorzien in aangepaste werkvormen (telewerk, glijdende uren, gepaste hygiënische maatregelen, ...) om hun personeelsleden, klanten en leveranciers te beschermen tegen het snel oprukkende COVID-19-virus. Echter voor de bedrijven met productielijnen is dit niet evident. 

Naast alle wettelijke voorzorgsmaatregelen, geeft VOM u enkele tips:

  • Voorzie voldoende middelen voor de persoonlijke hygiëne (ontsmettingsdoekjes, handgel, maskers, handschoenen,...)
  • Zorg voor netheid en reiniging van oppervlakken in ruimtes waar het personeel regelmatig vertoeft zoals toiletten, refter, kleedkamers, onthaal, ...
  • Zorg dat je een backup hebt voor elke taak of werknemer/operator. Laat deze, indien noodzakelijk, afwisselend werken op het bedrijf. Dit garandeert continuïteit.
  • Splits ploegen op in een vroegere en latere ploeg. Deze spreiding betekent minder personeel op de werkvloer en minder contacten.
  • Beperk lunchpauzes tot kleine groepen (2 à 3 personen) in een voldoende grote en goed verluchte ruimte.
  • Vermijd zoveel mogelijk toegang van “derden” (klanten, vertegenwoordigers, ed).. Communiceer via mail, telefoon of online.
  • Vervoersdocumenten en leveringen dienen best buiten de fabrieksvloer afgehandeld te worden.
  • Indien de werknemer zich grieperig voelt, stuur deze naar huis om de huisarts te contacteren.


VOM heeft als vakorganisatie geen sectorale of paritaire bevoegdheid.

Daarom hebben wij nauwe contacten gelegd met AGORIA, de Belgische sectorale werkgeversorganisatie voor de technologische industrie, en VOKA, het Vlaams netwerk van ondernemingen. Beide organisaties bereiden zich voor op de gevolgen van de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) en hebben bijgevolg een team van experten klaar staan om alle vragen van ondernemers te kanaliseren en te beantwoorden. Deze informatie is zeer waardevol en wordt van uur tot uur bijgewerkt.

Wellicht heeft u ook vele vragen over de financiële en operationele toekomst van uw bedrijf of over uw plichten t.a.v. uw personeel, klanten en leveranciers?

VOM raadt dan ook sterk aan om volgende webpagina’s regelmatig te raadplegen.

AGORIA: 
www.agoria.be/nl/Corona

Bovendien stelt AGORIA een Checklist "aanpak coronavirus COVID-19" ter beschikking. Gebruik deze vandaag om de status binnen uw bedrijf op te maken!

VOKA:
www.voka.be/coronavirus-faq

VOKA publiceert recentelijk de lijst van PC's van cruciale sectoren en essentiële diensten, met opsomming van de beperkende maatregelen. Zie deze link


Deel uw bezorgdheid

Tot slot wensen wij onze ondernemers veel steun in deze grillige en onzekere tijden.Om inzicht te verwerven hoe het coronavirus de oppervlaktebehandelende industrie treft, hebben wij een korte bevraging opgesteld.
Laat ons weten wat de gevolgen van het coronavirus zijn voor uw bedrijf.
En laat zeker weten welke hulp u van VOM verwacht. 
Doe daarom mee aan deze vragenlijst!