Trump implementeert ook tarieven op afgeleide staal- en aluminiumproducten

Trump implementeert ook tarieven op afgeleide staal- en aluminiumproducten

Volgens Donald Trump, de president van de Verenigde Staten, hebben de invoertarieven op staal en aluminium niet het gewenste effect. Daarom vult hij deze aan met invoertarieven voor afgeleide staal- en aluminiumproducten.

De nieuwe tarieven werden van kracht op 8 februari. Bepaalde afgeleide aluminimum artikelen worden onderworpen aan een extra 10%-tarief, en de invoer van bepaalde afgeleide stalen artikelen krijgen een extra 25%-tarief.

Volgende criteria worden gehanteerd:

  • het aluminium of staal vertegenwoordigt gemiddeld 2/3de of meer van de totale kost van het afgeleid product
  • de import steef op jaarbasis sinds 1 juni 2018 vergeleken met de 2 voorgaande jaren
  • het volume aan import steeg met meer dan 4% sinds 1 juni 2018

Fabrikanten kunnen een uitzondering vragen wanneer er vastgesteld is dat een bepaald artikel niet in voldoende hoeveelheid of redelijke kwaliteit in de VS wordt geproduceerd, of indien de invoer van cruciaal belang is voor de bescherming van de nationale veiligheidsbelangen.

Meer info via Flanders Investment & Trade.