Finale draft BREF STS te raadplegen

Finale draft BREF STS te raadplegen

De finale draft van de herwerkte BREF STS (Surface Treatment using organic Solvents) is sinds augustus 2019 beschikbaar.

De finale draft van de herwerkte BREF STS (Surface Treatment using organic Solvents), inclusief BBT-conclusies, is sinds augustus door het Europese IPPC Bureau publiek beschikbaar gesteld via https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/STS/STS_FD_online.pdf.

Op de volgende bijeenkomst zal het Artikel 13 Forum een advies geven over de voorgestelde inhoud van deze BREF en de BBT-conclusies. De Europese Commissie zal met dit advies rekening houden bij de vaststelling van de BBT-conclusies.