OCAS en Endures bundelen hun offshore en maritieme krachten

OCAS en Endures bundelen hun offshore en maritieme krachten

Finocas Group NV en First Dutch Innovations (FDI) BV kondigen vandaag hun joint venture aan waarin OCAS, onderzoekscentrum voor de aanwending van staal, en Endures gaan samenwerken.

Schade veroorzaakt door corrosie kost de industrie miljoenen per jaar en wordt door NACE wereldwijd geschat op 3-4% van het BNP. Het Endures team helpt zijn klanten om hun corrosiekosten te beperken door aangepaste materiaalkeuze en bescherming tegen corrosieve omgevingsfactoren. Endures doet schadeonderzoek aan schepen, offshore installaties, constructies en gebouwen om vast te stellen welk type corrosie optreedt, welke specifieke omstandigheden daarbij een rol spelen en hoe dergelijke schade in de toekomst kan worden voorkomen.

Door samen te werken met OCAS, een vooruitstrevend onderzoekscentrum actief in de ontwikkeling van legeringen, deklagen en metaalgebaseerde oplossingen, combineren beide ondernemingen hun expertise op het vlak van materiaalkennis om klantgerichte en kostenbesparende oplossingen aan te bieden met een hoge toegevoegde waarde en tevens toekomstige schade te voorkomen in on/offshore en maritieme toepassingen.

Dankzij de ligging in de haven van Den Helder, beschikt Endures over een C3/C4 testlocatie aan zee voor de blootstelling van gecoate en ongecoate proefmonsters. Bovendien heeft Endures een beproevingsvlot voor het testen van antifoulingverven en -systemen en zijn ze in staat relevante omstandigheden voor offshore na te bootsen in stromend natuurlijk zeewater.

De expertise van OCAS voor het ontwikkelen van legeringen, deklagen, oppervlakbehandelingen, niet-standaard testen en modelleren vult de huidige kennis van Endures aan op het vlak van corrosie, elektrochemie, microbiologisch geinduceerde corrosie (MIC), antifouling en beschermende deklagen. OCAS beschikt daarbij o.a. over vooruitstrevende apparatuur voor mechanische beproeving en chemische karakterisering ter aanvulling op de bestaande analyseapparatuur van Endures. Met een geintegreerde aanpak zullen OCAS en Endures hun maritieme en offshore activiteiten verder uitdiepen.

Over OCAS

OCAS is een vooruitstrevend onderzoekscentrum actief in metallurgie, deklagen en staaltoepassingen. OCAS versnelt de R&D processen van zijn klanten door een gespecialiseerde multi-disciplinaire aanpak in combinatie met innovatieve testmethodes.

Contact: Sven Vandeputte, Managing director OCAS, sven.vandeputte@ocas.be

Over Endures

Endures is een zelfstandige onderneming gespecialiseerd in toegepast onderzoek van maritieme corrosie, analyse van schadegevallen en antifouling en is gevestigd in Den Helder (Nederland). Endures is een spin-off van TNO en het voormalige corrosielab van de Koninklijke Nederlandse Marine.

Contact: Sibo Buter, Managing director Endures, sibo.buter@endures.nl

Over Finocas

Finocas is een joint-venture van het Vlaamse Gewest en ArcelorMittal Belgium. OCAS is het onderzoekscentrum van Finocas. Finocas en zijn dochterondernemingen vormen samen de Finocas Group.

Over First Dutch Innovations

First Dutch Innovations (FDI) (voorheen: TNO Bedrijven) is een joint venture tussen TNO en First Dutch. In de joint venture wordt ondernemerschap en kennis over valorisaties gecombineerd. Het bedrijf richt zich op het versterken van groei van innovatieve bedrijven en het naar de markt brengen van nieuwe valorisaties.