Wanneer zijn branddetectie en/of brandblussystemen verplicht in spuitcabines?

Wanneer zijn branddetectie en/of brandblussystemen verplicht in spuitcabines?

Sinds 1 januari 2019 is de nieuwe NBN EN 16985:2019 Spuitcabines voor organische coatings van kracht. Hierin staat duidelijk vermeld wanneer branddetectie en/of brandblussysteem verplicht zijn in de lakstraat.

Uitgangspunt in de norm NBN EN 16985 is dat brand in de cabine zoveel mogelijk vermeden moet worden door het juiste design, de keuze van het constructiemateriaal, correct onderhoud en het opmaken van juiste werkprocedures. Voor de bouw van cabines wordt verwezen naar de brandcategoriën A1, A2 en B gedefinieerd in de norm EN13501-1: 2007+A1:2009.

Een branddetectiesysteem is verplicht bij automatische natlakcabines en bij poederlakcabines uitgerust met een gesloten luchtreiniging of recuperatie-syteem. Het branddetectiesysteem moet beantwoorden aan volgende vereisten:

  • reactietijd < 0.5 s
  • ontworpen om te werken in een lakcabine
  • voorzien van een interlocking met geforceerde ventilatie & spraysystemen
  • zal een hoorbaar & visueel alarm genereren.


Een brandblussysteem is verplicht bij alle natlakcabines met een branddetectiesysteem en bij poederlakcabines met een gesloten poederrecuperatiesysteem. Een gepast brandblusssyteem moet gekozen worden. Bovendien moet een interface aanwezig zijn om signalen uit te wisselen naar het aanwezige brandblussysteem.

Een lakcabine waar geen branddetectiesysteem vereist is moet sowieso uitgerust worden met manuele brandblussers.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de norm NBN EN 16985:2019.