Belgische staalverenigingen bundelen krachten

Belgische staalverenigingen bundelen krachten

Op maandag 20 mei staken de verantwoordelijken van de negen staalgerelateerde ledenverenigingen de koppen bij elkaar om te bespreken hoe nauwer met elkaar kan worden samengewerkt.

Naast het beter op elkaar afstemmen van de onderlinge agenda’s zal aan de systematisering van de samenwerking worden gewerkt om de ganse staalketen nog beter te kunnen dienen: gemeenschappelijk opleidingen verstrekken, events organiseren, publicaties uitgeven, data beheren, staalpromotie voeren, enz…

Het zal niet bij deze éne vergadering blijven: de onderlinge contacten zullen alleen maar vernauwen en de samenwerking verbreden.

Van links naar rechts op de foto :

Christophe Lagrange – Belmetal (staalhandel)

Veerle Fincken – VOM (oppervlaktebehandeling)

Johan Van Bosch – Vlamef (staalverwerkende KMO’s)

Koen Michielsen – Infosteel (staalinformatie & -promotie)

Johan Dumoulin – BFM (metalliseurs)

Philippe Coigné – GSV (staalproducenten)

Fleur Maas – BIL (lastechieken)

Bruno Dursin – ZinkInfo (verzinkers)

Afwezig op deze foto: Clusta (staalververkende KMO’s)