Europees biomonitoring-onderzoek naar chroom VI en schadelijke chemische stoffen

Europees biomonitoring-onderzoek naar chroom VI en schadelijke chemische stoffen

HBM4EU : Human BioMonitoring for Europe. Europese studie naar de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke chemische stoffen op het werk en is belangrijk voor het vastleggen van grenswaarden inzake blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

KULeuven, departement milieu en gezondheid is momenteel op zoek naar bedrijven die interesse hebben om deel te nemen aan de studie HBM4EU : Human BioMonitoring for Europe

VOM verleent haar actieve medewerking aan deze studie.

HMB4EU loopt van 2017 tot 2021 en hieraan wordt deelgenomen door deskundigen van 28 Europese landen en EU-agentschappen. Het project wordt gefinancierd door het programma Horizon 2020 van de Europese Commissie en door onze nationale overheden. Meer informatie is te vinden op https://www.hbm4eu.eu/about-hbm4eu/

Graag ontvangt het onderstaande team uw reactie voor 15 november 2018.  U kan telefonisch contacteren of via e-mail :

Dr Radu Corneliu Duca (PhD)     Tel: +32 16 32 16 33       E-mail: radu.duca@kuleuven.be

Dr Katrien Poels (PhD)                  Tel: +32 16 37 33 97       E-mail: katrien.poels@kuleuven.be

Ir  Jelle Verdonck                           Tel: +32 16 32 30 02       E-mail: jelle.verdonck@kuleuven.be