Standpunt VOM vzw aangaande de autorisatie van chroom trioxide

Standpunt VOM vzw aangaande de autorisatie van chroom trioxide

De oppervlaktebehandelende industrie maakt zich zorgen over de besluitvorming van de EU omtrent het verlenen van autorisatie voor het verder gebruik van chroom trioxide in specifieke toepassingen

Op 25 oktober 2018 zal de REACH commissie peilen naar de eerste reacties bij de lidstaten en bij de Europese Commissie omtrent de autorisatiedossiers van CrO3. Wellicht volgt dan in december 2018 de finale uitspraak.

VOM vzw maakt zich zorgen over de onzekerheid die ontstaan is bij ondernemers omwille van de vertraging van besluitvorming binnen de EU. Dit schaadt het ondernemersvertrouwen en bedrijven stellen investeringsplannen uit of kijken buiten de EU om ervoor te zorgen dat hun supply chain niet wordt verstoord.

VOM vzw alsook heel wat collega-verenigingen binnen CETS, het Europees Comité voor Oppervlaktebehandeling, vragen aan de Europese Commissie om snel een standpunt in te nemen in autorisatiedossiers van chroom trioxide. De autorisatieaanvragen, met referentienummers 0032-01 tot en met 0032-06, werden naar behoren ingediend vóór de sunsetdate van 21 september 2017, maar de Europese Commissie heeft nog steeds geen definitieve beslissing genomen. Dit ondanks het feit dat de twee hoofdcommissies van het Europees Chemicaliënagentschap ECHA,  Social Economic Analysis Committee (SEAC) en het Risk Assessment Committee (RAC) beiden tot de conclusie zijn gekomen dat autorisatie van 4 of 7 jaar moeten worden verleend  in functie van de toepassing.

standpunt VOM aangaande autorisatie chroom VI