Vakbeurzen EUROFINISH en MATERIALS in 2019 onder 1 dak

Vakbeurzen EUROFINISH en MATERIALS in 2019 onder 1 dak

De vakbeurzen Materials en Eurofinish worden in 2019 samen georganiseerd. Dit is een logische stap: daar waar Materials eindigt, begint Eurofinish.

VOM, de Belgische Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van Materialen, en Mikrocentrum, Nederlandse kennis- en netwerkorganisatie voor de maakindustrie slaan de handen ineen voor de komende edities van de vakbeurzen Eurofinish en Materials.Beide beurzen worden samen op 15 en 16 mei 2019 gehouden in de Brabanthal te Leuven (België).

De door Mikrocentrum georganiseerde vakbeurs Materials heeft een sterke focus op de rol van materialen in het succes van een product. Eurofinish, georganiseerd door VOM, op haar beurt verbindt professionals die zich bezig houden met oppervlaktebehandelingstechnieken. De keuze om Materials en Eurofinish bij elkaar te brengen, is volgens ons een logische stap: daar waar Materials eindigt, begint Eurofinish. Deze synergie biedt één centrale ontmoetingsplek waar men alle aspecten kan vinden om een goed en duurzaam eindproduct te realiseren.