Oppervlaktebehandeling in de bouw en infrastructuur blijft belangrijk

Oppervlaktebehandeling in de bouw en infrastructuur blijft belangrijk

Hoe belangrijk is oppervlaktebehandeling in de bouw? In een rondetafelgesprek nalv. het themanummer 'oppervlaktebehandeling in de bouw' van VOMinfo, legde VOM deze vraag voor aan een aantal specialisten.

Deze BIZ.VOM had plaats bij GALVA POWER in Houthalen. Rond de tafel namen plaats: Daniël Balcer (SWECO), Paul Meekels (EBS Expertise Beton en Staal – MOW Vlaanderen), Mark Meynen (BCM), Johan Sevenants (INFRABEL), Jean-Louis Goderniaux, Kris Deferme en Dominique Lambert (GALVA POWER), Veerle Fincken en Hilde De Wachter (VOM).

Het volledige artikel lees je in de juni-editie van VOMinfo of je bekijkt het via deze link online.

Enkele opmerkelijke quotes

Alles begint met waardevolle lastenboeken en correcte verwachtingen met betrekking tot de coating. De keuze van de coating hangt immers af van de gebruiksintentie: moet de coating puur esthetisch zijn; welke duurzaamheid verwacht men; zijn er veiligheids- of gezondheidsaspecten die de coating moet waarborgen; moet ze voor meer comfort of een betere bruikbaarheid zorgen ...

Mark Meynen, BCM: "Er is een groot verschil bij de bouwheren. De lastenboeken van de overheid zijn kwaliteitsvol en betrouwbaar maar bij private bouwheren zien we dikwijls onvolledige of tegenstrijdige bepalingen in de lastenboeken. En wat is de levensverwachting van het bouwonderdeel? Moet het 2 jaar of 20 jaar blijven staan? Dat maakt in coating een heel verschil."

Johan Sevenants van INFRABEL wijst op het belang van een goede inschatting van de locatie: "Je hebt uiteraard de corrosiviteitscategorieën om rekening mee te houden maar op de locatie zelf kan de situatie ook zeer specifiek zijn. Ik herinner me een plaats waar de bovenleidingen voor de treinen vroegtijdig gingen roesten. Na enig onderzoek bleek een slecht afgestelde waterzuivering uit de buurt, de boosdoener."

Timing en planning zijn bij bouwwerken ook een uitdaging. Hoe meer het project vertraging oploopt, hoe meer druk er op de oppervlaktebehandelaars uitgeoefend wordt om sneller te gaan dan goed is. Jean-Louis Goderniaux, Kris Deferme en Dominique Lambert van GALVA POWER: "Wanneer droogtijden van de coating niet gerespecteerd worden, is er meer kans op schade tijdens het transport. Het blijft nodig om alle betrokkenen in het bouwproces te sensibiiseren."

Daniël Balcer van SWECO: "Het is een mooie opdracht voor de brancheverenigingen om te werken aan algemene lastenboeken waarmee de opdrachtgever in staat is om de juiste coatings te selecteren."

Paul Meekels: "Opdrachtgevers moeten ook werken aan de opbouw van expertise bij hun medewerkers. Kijk daarbij ook eens over de grenzen. We hebben allemaal baat bij een verdergaande professionalisering van de staalconservering."

Tijdens deze rondetafel hadden de deelnemers het ook over nieuwe businessmodellen voor coatingaanbieders, bijvoorbeeld via leasing van de coating of 'Coating As A Service (CAAS)'. Daarover lees je meer in het augustusnummer van VOMinfo.

Meer info over VOMinfo via deze link.