Meldpunt voor sociale en economische eerlijke concurrentie

Meldpunt voor sociale en economische eerlijke concurrentie

Bent u slachtoffer van sociale fraude of oneerlijke economische concurrentie?

Het meldpunt voor sociale eerlijke concurrentie is een centraal punt waar u als burger, onderneming of organisatie een melding kunt doen wanneer u vermoedt dat een burger of onderneming sociale fraude pleegt. Het kan gaan over sociale dumping, problemen met arbeidstijden, zwartwerk, ed. Anonime aangiftes worden niet behandeld. Als onderneming bent u verplicht uw ondernemingsnummer en emailadres op te geven. Meer info: www.meldpuntsocialefraude.belgie.be

 

Het meldpunt voor economische eerlijke concurrentie is er voor ondernemingen waarvan de rechten niet gerespecteerd werden of slachtoffer zijn van fraude, misleiding,ed. Een concreet voorbeeld is het voldoen aan de norm EN1090. In lastenboeken wordt dit vaak opgelegd maar realiteit toont aan dat deze bedrijven beconcurreerd worden door bedrijven die deze norm niet behaald hebben. Dergelijke zaken kan u melden bij meldpunt.belgie.be zodat de bevoegde diensten uw medling kunnen analyseren en een onderzoek kunnen instellen. Info: https://meldpunt.belgie.be.